POLONIA CALENDAR

                                                                 CALENDAR OF EVENTS

MARCH

   31- FPA general membership meeting

APRIL

  • PAC Scholarship application deadline;

Pisanki workshop-Polish Institute at Orchard Lake, 11:30 in Campus Dining Hall

  • Polish Sunday at OLS-1:00pm mass and dinner

2- Meet Polish film director Grzegorz Gurne at APCC

     9- Easter Sunday

    22- West Side P-A Historical Society’s Spring Pilgrimage & Swieconka at SS Peter and Paul Catholic Church

     23- PAC- Katyn-Smolensk remembrance mass at St Faustina at 5:00pm

     29- Tatry Song and Dance ensemble 50th celebration- Windsor

MAY

    5- Armed Forces Dinner- Windsor this year

    6- PNA Deb Ball-APCC

    7- PAC-Polish Constitution Day observances at OLS-1:00pm mass and program/dinner

    18- PIAST Institute sponsored event re latest survey about Polish Americans

    19- FPA general membership meeting

    21- PAC Spring-Fling (festive luncheon-social) at Q of A at 2:00pm

    26- Polish Night with Tigers

  JUNE

    4 – PAC General Membership Meeting

15 – PAC Parade dinner, concert, roast- American Polish Century Club (St. Hgts)

    16/17/18 Haller’s army veteran’s grave marker dedication event- Holy Sepulchre, OLS, other venues-more information to come

‘Solidarity’ ~ Pamiętamy~

 

Informacja prasowa!

Prezeska Kongresu Polonii Amerykańskiej Pani Anna Bańkowska, potwierdziła projekt filmowania, głównie Solidarnościowców, w siedzibie Kongresu w Hamtramcku.

Filmowanie odbędzie się w SOBOTĘ, 9 KWIETNIA, zaczynając od 1:00 pp.

Celem zachowania pamięci i wspomnień wokół wydarzeń, będzie to ważną lekcję dla przyszłych pokoleń.

Osoba, która będzie przedstawiać pytania będzie, co najmniej 2 metry z dala od uczestnika i z maską.  Uczestnicy filmowania będą bez masek, z mikrofonikiem przyczepionym do koszulki.

Jak zwykle, filmowanie będzie przeprowadzone w obu językach, w tym dwujęzykowym projekcie.  Dziennikarka Pani profesor Alicja Karlić przedstawi nowatorskie pytania.

Reżyserka Bożena Bienias zaczęła filmować z operatorem w 2013 roku, uczestników drugiej wojny światowej.  Z dziesięć uczestników brało udział z różnych cześć Polski walczącej.  Nie było uczestnika z partyzantki, więc gdyby był ktoś zainteresowany, bardzo proszę się zgłosić.  Pracując z nauczycielką, fragmenty z tego filmowania są w trakcie opracowania i przygotowania razem z curriculum dla uczniów/studentów.

Zdjęcia pamiątkowe oraz pamiątki można przywieść dla skanowania na miejscu w Kongresie.  Wszystko Państwo odbierzecie za raz po czasie filmowania.

Ponieważ musimy rozplanować czas filmowania, uprzejmie prosimy skontaktować się z Panią Bożeną:

Imię ________________________________

Nazwisko ____________________________ email________________________________

# tel._________________________________

Miejsce mieszkania w tym czasie historycznym ___________________.

 

Do usłyszenia!

Bożena Bienias 989/494-9874bieniasbozena365@gmail.com

Polonia Calendar

calendar web site

Detroit Polonia Calendar


July 4th ~ Saturday

                  Fourth of July Independence Day

                  Happy Birthday America


July 5th ~ Sunday

                  First Sunday Polish Mass at Orchard Lake  ~ 1:00 pm


July 19th ~ Sunday

                  Polish American Congress of Michigan Mass

                  At St. Ladislaus in Hamtramck at 9:00 am


July 24th ~ Friday ~ 7:00 pm

                  Polish Ethnic Novena at Ste. Anne De Detroit

                  1000 St. Anne Street, Detroit


August


August 2nd ~  1:00 pm

                  First Sunday Polish Mass at Orchard Lake


 August 15th ~ 4:00 pm

Dzień Żołnierza  ~ Our Lady of Częstochowa, Sterling Heights

                                                     Battle of Warsaw ~ Cud nad Wisłą ~ 100 Rocznica ~ Pamiętamy!