Links

Konsulat Generalny RP w Chicago
http://www.polishconsulatechicago.org/

Embassy of the Republic of Poland
http://www.gov.pl

Polish American Congress  in Washington D.C.

http://www.pac1944.org

 

ORGANIZATIONS:

Polish National Alliance
http://www.pna-znp.org/

Polish Roman Catholic Union
http://www.prcua.org/

Polish National Union
http://www.pnu.org/

American Council for Polish Culture

http://www.polishcultureacpc.org/

Polish American Cultural Center
Polsko – Amerykańskie Centrum Kulturalne
http://www.americanpolishcenter.com/

Kosciuszko Foundation
http://www.kosciuszkofoundation.org/

Polish Resistance in WWII (Armia Krajowa)
http://www.polishresistance-ak.org/

Poles on the Fronts of WW2
http://www.ww2.pl/

Polish Falcons of America
http://www.polishfalcons.org/

Polish Women’s Alliance
http://www.pwaa.org

Polonia Today
http://www.poloniatoday.com/

Internet Portal to Polonia Organizations
http://www.polorg.com/

piastlogo

Piast Institute
http://www.piastinstitute.org/

 

PACI Logo
The Polish American Communication Initiative
www.paciconnect.org

 

Polish Day Parade 

MEDIA

Dziennik Związkowy
http://www.polishdailynews.com/

Polish Times – Czas Polski
http://www.mypolishtimes.com/

Polish American Journal
http://www.polamjournal.com/

Telewizja Detroit
http://www.telewizjadetroit.com/

The Polish Weekly – Tygodnik Polski
www.polishweekly.com

BUSINESSES

Attorney Jakub Szlaga
http://www.phelpsszlagalaw.com/

fcuPolish American Federal Credit Union

www.mypafcu.com

 

Poczta Kwiatowa INC.

https://www.wyslijkwiaty.com/