Archives for July 25, 2021

Medale Dla Zasłużonych

12 Małopolan otrzymało dziś z rąk z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznane decyzją prezydenta Andrzeja Dudy.

To odznaczenie jest przyznawane osobom, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej, w tym szczególnie budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Polski poprzez kulturę i sztukę.
- Działalność każdego z was to drogowskaz, jak pozostać wiernym ideałom i wyznawanym wartościom, jak podtrzymywać wiedzę o historii i kulturze naszej ojczyzny. Małopolska potrzebuje takich ambasadorów, którzy w swoich środowiskach inspirują i zachęcają do działania, wnosząc przy tym niesamowitą energię i entuzjazm – powiedział wojewoda małopolski.
Wśród wyróżnionych znalazła się m.in. krakowska sercanka s. Witalisa Hanna Żaboklicka. Brała czynny udział w przygotowywaniu wielu uroczystości patriotycznych. Szczególne uznanie przyniosło jej przygotowanie albumu biograficznego dotyczącego gen. bryg. Tadeusza Bieńkowicza “Rączego”, partyzanta AK i powojennego podziemia niepodległościoweg.

Jan Franczyk z kolei to psycholog, opozycjonista z czasów PRL, współzałożyciel nowohuckiej Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy i redaktor “Krzyża Nowohuckiego”, internowany w stanie wojennym, po 1990 r. wieloletni radny Krakowa, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego, redaktor nowohuckiego tygodnika “Głos” i korespondent mediów polonijnych w Stanach Zjednoczonych. O uhonorowanie go za tę działalność medialną, przybliżającą Polonii w USA to, co dzieje się w kraju, wnioskował Kongres Polonii Amerykańskiej w stanie Michigan i Sieć Polonijnego Radia w USA.

Renata Groyecka, muzykolog z wykształcenia, była m.in. związana w drugiej połowie lat 70. ub.w. ze Studenckim Komitetem Solidarności, brała wówczas i w latach 80. udział w kolportażu wydawnictw niezależnych, w stanie wojennym współorganizowała pomoc dla represjonowanych, w ostatnich latach mocno angażowała się w upamiętnianie wydarzeń i postaci historycznych związanych z walką o niepodległość. Brała udział w koordynowaniu prac związanych ze wzniesieniem w Krakowie pomnika Pála Telekiego, premiera Węgier, który wspierał Polaków w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. i w trakcie II wojny światowej.
Kazimierz Korabiński, niegdyś górnik, angażował się w działania protestacyjne, m.in. na terenie Skawiny, brał udział w działaniach upamiętniających górników kopalni Wujek, poległych 16 grudnia 1981 roku.
Kolejny odznaczony – Józef Wieczorek – to geolog, od wielu lat dziennikarz niezależny, który dokumentuje słowem, fotografiami i filmami krakowskie wydarzenia patriotyczne i religijne. W latach 80. ub. wieku za działalność opozycyjną był represjonowany i inwigilowany przez SB. W 1986 r. został usunięty z Instytutu Nauk Geologicznych UJ za “negatywne oddziaływanie na młodzież” i do dziś nie został przywrócony do pracy.
Jan Znamiec, adwokat, rotmistrz kawalerii ochotniczej, dowódca Szwadronu Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, zasłużył się w przypominaniu tradycji kawalerii polskiej.
Medale otrzymali także: Marek Buda, Janusz Kozłowski, Ryszard Musiał, Zdzisław Szczur, Robert Szczurek i Roksana Szczypta-Szczęch, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

https://krakow.gosc.pl/doc/6976470.Medale-dla-zasluzonych

Windfall Legislation in the 117th Congress

Polish American Congress is urging everyone to call their representatives as more congressional cosponsors are needed for to the proposed bill known as the Social Security Fairness Act 2021. It will help to ensure that a person receiving a pension from 2 government sources, such as US and Poland, is not penalized and their pension is not unjustly reduced, as now is the case.

  1. CALL YOUR CONGRESSMAN/WOMAN IN WASHINGTON, DC THIS WEEK
  2. IN YOUR PHONE CALL, STATE THAT “IF YOU WANT MY VOTE AS A POLISH AMERICAN VOTING CONSTITUENT, SIGN ON AS A CO-SPONSOR OF H.R. 82 THAT IS KNOWN AS THE ‘SOCIAL SECURITY FAIRNESS ACT’.”
  3. THANK THE PERSON WHO BRINGS YOUR MESSAGE TO THE ATTENTION OF YOUR CONGRESSMAN/WOMAN.
  4. WHEREAS IT APPEARS THAT WITH ONLY 19 MORE CO-SPONSORS LEFT TO ATTRACT THIS YEAR OR IN 2022 DURING THE FINAL SESSION OF THE 117TH CONGRESS, THE NUMBER OF SENATE CO-SPONSORS MUST AT LEAST BE PASSED BY THE SENATE VIA A “SIMPLE MAJORITY” (I.E., 51) WHICH CAN BE REACHED BY THE ADDED VOTE OF THE SENATE PRESIDENT WHO IS ALSO THE VICE PRESIDENT OF THE UNITED STATES. AS OF TODAY, S. 1302 HAS ATTRTACTED 31 CO-SPONSORS.
  5. IN SHORT, IT APPEARS THAT BOTH BILLS WILL BE PASSED, MOST LIKELY IN 2022, PROVIDED THAT WE REMAIN RELENTLESSLY FOCUSED ON ACHIEVING THAT OBJECTIVE WHICH WILL REQUIRE THAT, ON ONE HAND, OUR DIVISIONS IN DE, FL, IL, IN, NY, AND VA EACH ENLIST THEIR 2 SENATORS, AND THAT AS WELL, MD, OH, PA, AND WI, EACH ENLIST THEIR SECOND