Medale Dla Zasłużonych

12 Małopolan otrzymało dziś z rąk z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznane decyzją prezydenta Andrzeja Dudy.

To odznaczenie jest przyznawane osobom, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej, w tym szczególnie budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Polski poprzez kulturę i sztukę.
- Działalność każdego z was to drogowskaz, jak pozostać wiernym ideałom i wyznawanym wartościom, jak podtrzymywać wiedzę o historii i kulturze naszej ojczyzny. Małopolska potrzebuje takich ambasadorów, którzy w swoich środowiskach inspirują i zachęcają do działania, wnosząc przy tym niesamowitą energię i entuzjazm – powiedział wojewoda małopolski.
Wśród wyróżnionych znalazła się m.in. krakowska sercanka s. Witalisa Hanna Żaboklicka. Brała czynny udział w przygotowywaniu wielu uroczystości patriotycznych. Szczególne uznanie przyniosło jej przygotowanie albumu biograficznego dotyczącego gen. bryg. Tadeusza Bieńkowicza “Rączego”, partyzanta AK i powojennego podziemia niepodległościoweg.

Jan Franczyk z kolei to psycholog, opozycjonista z czasów PRL, współzałożyciel nowohuckiej Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy i redaktor “Krzyża Nowohuckiego”, internowany w stanie wojennym, po 1990 r. wieloletni radny Krakowa, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego, redaktor nowohuckiego tygodnika “Głos” i korespondent mediów polonijnych w Stanach Zjednoczonych. O uhonorowanie go za tę działalność medialną, przybliżającą Polonii w USA to, co dzieje się w kraju, wnioskował Kongres Polonii Amerykańskiej w stanie Michigan i Sieć Polonijnego Radia w USA.

Renata Groyecka, muzykolog z wykształcenia, była m.in. związana w drugiej połowie lat 70. ub.w. ze Studenckim Komitetem Solidarności, brała wówczas i w latach 80. udział w kolportażu wydawnictw niezależnych, w stanie wojennym współorganizowała pomoc dla represjonowanych, w ostatnich latach mocno angażowała się w upamiętnianie wydarzeń i postaci historycznych związanych z walką o niepodległość. Brała udział w koordynowaniu prac związanych ze wzniesieniem w Krakowie pomnika Pála Telekiego, premiera Węgier, który wspierał Polaków w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. i w trakcie II wojny światowej.
Kazimierz Korabiński, niegdyś górnik, angażował się w działania protestacyjne, m.in. na terenie Skawiny, brał udział w działaniach upamiętniających górników kopalni Wujek, poległych 16 grudnia 1981 roku.
Kolejny odznaczony – Józef Wieczorek – to geolog, od wielu lat dziennikarz niezależny, który dokumentuje słowem, fotografiami i filmami krakowskie wydarzenia patriotyczne i religijne. W latach 80. ub. wieku za działalność opozycyjną był represjonowany i inwigilowany przez SB. W 1986 r. został usunięty z Instytutu Nauk Geologicznych UJ za “negatywne oddziaływanie na młodzież” i do dziś nie został przywrócony do pracy.
Jan Znamiec, adwokat, rotmistrz kawalerii ochotniczej, dowódca Szwadronu Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, zasłużył się w przypominaniu tradycji kawalerii polskiej.
Medale otrzymali także: Marek Buda, Janusz Kozłowski, Ryszard Musiał, Zdzisław Szczur, Robert Szczurek i Roksana Szczypta-Szczęch, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

https://krakow.gosc.pl/doc/6976470.Medale-dla-zasluzonych