Zaprzysiężenie władz michigańskiego wydziału KPA

W sobotę, 4 kwietnia, w Amerykańsko-Polskim Centrum Kulturalnym w Troy odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowowybranych władz michigańskiego wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA). W programie znalazł się także niezwykle interesujący wykład członkini amerykańskiej Izby Reprezentantów, pani Marcy Kaptur (w Izbie reprezentuje 9. dystrykt stanu Ohio) oraz wręczenie nagród wybitnym Polonusom i organizacjom polonijnym.

Marcy Kaptur, obecnie najdłużej piastująca funkcję reprezentanta kobieta, w swoim wystąpieniu mówiła o braku Polonii w świecie polityki Stanów Zjednoczonych. Uczuliła KPA, aby organizacja ta wzięła na siebie zadanie wyszukiwania i promowania osób, które mają takie predyspozycje i chęć działania tak na polu lokalnym, stanowym czy federalnym.
Pani Kaptur poprowadziła także część zaprzysiężenia stanowych władz KPA. Przysięgę złożyli członkowie zarządu oraz dyrektorzy krajowi i stanowi oraz komisja rewizyjna KPA.

Tradycyjnie już podczas uroczystości zaprzysiężenia wręczane są nagrody honorujące wybitne indywidualności naszej lokalnej społeczności polonijnej. Tym razem nagrody trafiły do kardynała Adama Maidy i członka amerykańskiej Izby Reprezentantów Johna Dingella. Uhonorowano także obchodzące w przyszłym roku rocznicę 125-lecia Zakłady Naukowe w Orchard Lake oraz kościół św. Floriana w Hamtramck z okazji 100. jubileuszu.

Adam Maida, od 1994 roku kardynał, pochodzi z rodziny polskich emigrantów. 5 stycznia bieżącego roku przeszedł na emeryturę ustępując z kierowania archidiecezją Detroit. W jego imieniu nagrodę przyjął ks. prałat Charles Kosanke, rektor Seminarium świętych Cyryla i Metodego.
John Dingell to z kolei amerykański polityk polskiego pochodzenia. Obejmuje najdłuższą kadencję mandatu w Izbie Reprezentantów (od 1955 roku). W jego imieniu nagrodę odebrał Ryan Warder z biura Johna Dingella.
Zakłady Naukowe w Orchard Lake w przyszłym roku obchodzić będą 125-lecie swego istnienia, jednakże w tym roku ta instytucja także pamięta o innej ważnej rocznicy -100-leciu przeniesienia Zakładów Naukowych z Detroit do Orchard Lake. Nagrodę odebrał kanclerz Zakładów, ks. Timothy Whalen.

100-lecie istnienia obchodzi w tym roku kościół św. Floriana w Hamtramck. Honorując tą prężnie działającą parafię warto nadmienić, że kościół od ponad 20 lat znajduje się na liście historycznych obiektów Stanów Zjednoczonych, a w 1969 roku gościł tam, jeszcze jako kardynał, Karol Wojtyła.

Prowadząca całą sobotnią uroczystość, Annette Raczkowski odczytała na zakończenie list przesłany od krajowego prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej – Franka Spuli, w którym składa serdeczne gratulacje nowemu zarządowi michigańskiego wydziału KPA i życzy sukcesów w pracy na rzecz społeczności polonijnej w Michigan.