Spotkanie z dr. Ewa Kurek

W sobotę, 26 października o godzinie 4 po południu w siedzibie Michigańskiego Wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej w Hamtramck (11333 Joseph Campau) odbędzie się spotkanie z historykiem, doktor Ewą Kurek. Tematem spotkania będzie współczesna polska polityka historyczna i Żołnierze Niezłomni walczący o Polskę w okupowanej przez komunistów Ojczyźnie. 

 

Ewa Kurek – doktor historii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od ponad dwudziestu lat zajmuje się badaniem stosunków polsko-żydowskich; jest reżyserem pięciu filmów dokumentalnych oraz autorką wielu artykułów i siedmiu książek poświęconych drugiej wojnie światowej. Książki Ewy Kurek zostały przetłumaczone na język angielski i wydane w USA. Jest autorką wielu książek min. “Ucieczka z zesłania” (1985), “Gdy klasztor znaczył życie” (1992), “Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie…” (1992), “Zaporczycy 1943-1949″ (1995), “Your life is worth mine” (1997), “Dzieci żydowskie w klasztorach” (2000), “Zaporczycy w fotografii 1944-1963″ (2001).
Wyniki swych badań nad problemem stosunków polsko-żydowskich Ewa Kurek prezentowała na międzynarodowych kongresach naukowych oraz podczas wykładów, między innymi w Yad Vashem, Jerozolima (1988), Princeton University, USA (1993), Columbia University, USA (2007). Wstęp do książki Ewy Kurek „Dzieci żydowskie w klasztorach” napisał Prof. Jan Karski, odznaczony pośmiertnie najwyższym odznaczeniem Stanów Zjednoczonych za zasługi w ratowaniu polskich Żydów. W 2008 opublikowała “Poza granicą solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945”.