REZOLUCJE z WALNEGO ZEBRANIA KPA-WYDZIAŁ NA STAN MICHIGAN 3-14-15

Następujace postanowienia członków Kongresu Polonii Amerykańskiej w Michigan to opinie i powołania do akcji w sprawach dotyczących naszej organizacji, jej członków, oraz tutejszej i światowej Polonii:

 1. Wzywamy wszystkich Polaków i wiernych całego świata do modlitewnej pamięci 2-go kwietnia, w 10-tą rocznicę śmierci naszego ukochanego papieża, św. Jana Pawła II-go. Z tej racji rząd Polski ogłosil 2015 rokiem św. Jana Pawłla II-go;
 2. W tym roku, 10-go kwietnia, mija 5-lecie tragedii samolotowej koło Smoleńska, w której zgineło 97 osób polskiej elity narodowej, wraz z prezydentem Polskiej Rzeczpospolitej, Lechem Kaczyńskim, i jego małżonką, Marią Kaczyńską, nawołujemy wszystkich do oddania trzci Ich świetlanej pamięci;
 3. W tym roku mija 70-ta rocznica zwycięstwa Aliantow w II-ej wojnie światowej i wyzwolenia niemieckiego obozu w Oświęcimiu i innych obozów zagłady, mimo wówczas nie odzyskania wolności dla narodu polskiego, prosimy wszystkich o pamięć tych, którzy walczyli, cierpieli i zginęli w alianckim zwycięstwie;
 4. Składamy hołd dzielnym członkiniom i członkom Polskiemu ruchowi NSZZ Solidarność w 35-tą rocznicę założenia;
 5. Gratulujemy osiągnięć następującym instytucjom i organizacjom: 130 lat działaności Zakładow Naukowych w Orchard Lake; 110 lat tradycji wydawniczej Tygodnika Polskiego; 100 lat działalności Centralnego Komitetu Obywatelskiego; Grupy 1758 Związku Narodowego Polskiego, Policji i Straży Pożarnej Miasta Hamtramck, 85 lat działalności programu radiowego „Polskie Rozmaitości”; 80 lat działalności Klubu Filaretów; 70 lat działalności Kongresu Polonii w Michigan; 50 lat działalności folklorystycznej grupy tanecznej Wawel; 45 lat od założenia oddziału KPA w Ann Arbor; 35 lat pracy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights; 30 lat działalności Koła Armii Krajowej, Oddział Detroit, przez urządzanie mszy św. za Ojczyznę oraz wydawanie patriotycznego pisma „Biuletyn”; 25 lat działalności Amerykańsko Polskiego Centrum Kulturalnego, i życzymy im wszystkim dalszej owocnej pracy dla dobra Polonii;
 6. Gratulujemy Stowarzyszeniu Przyjaciól Sztuki Polskiej za popieranie i propagowanie polskości oraz za skuteczne zaaranżowanie, wraz z Michigan Opera Theatre, wystawienia polskiej opery, „The Passenger” (Pasażerka), w Detroit w listopadzie 2015 r., i zapraszamy całą Polonię do poparcia tej wyjątkowej imprezy;
 7. Ponownie apelujemy do całej Polonii o czynny udział w życiu społecznym i politycznym Stanów Zjednoczonych i dalsze poparcie dla spraw Polski i Polonii, a szczególnie prosimy o poparcie inicjatywy KPA do zniesienia wiz turystycznych dla obywateli Polski;
 8. Uznajemy stanowisko Kongresu Polonii Amerykańskiej z 1991 roku dotyczące zachowania neutralności w sprawach wewnętrznej polityki Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej zastrzegamy sobie prawo zajmowania, jako organizacja, stanowiska w sprawach politycznych, społecznych i kulturalnych, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących interesów Polonii, Polaków i Polski;
 9. Apelujemy do członków wszystkich organizacji polonijnych, oraz do osób niezrzeszonych, do aktywnego wspierania działalności Kongresu Polonii Amerykańskiej, zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak i w Michigan, oraz zapraszamy do aktywnego przyłączenia się do pracy dla wspólnego dobra;
 10. Apelujemy do rodziców o patriotyczne wychowanie dzieci, naukę języka polskiego i członkostwo w organizacjach młodzieżowych krzewiących polskie wartości i kulturę, a zarazem umożliwiających współzawodnictwo w życiu społeczeństwa amerykańskiego;
 11. Popieramy promocję książek, filmów i innych publikacji, które wiernie i pozytywnie przedstawiają Polonię, Polskę i naszą historię;
 12. Życzymy sukcesów Tygodnikowi Polskiemu, Radiu Polskich Rozmaitości, Czasowi Polskiemu, i Telewizji Detroit w działalności informacyjnej i dla dobra Polonii;
 13. Ponawiamy apel do wszystkich osób pochodzenia polskiego, oraz naszych przyjaciół i zwolennikow, o jedność i solidarność w krzewieniu i ochrony naszego dobrego imienia i dziedzictwa;
 14. Pamiętamy służbę i bohaterstwo Podpułkownika Matt Urban, Amerykanina polskiego pochodzenia, najbardziej udekorowanego oficera wojskowego z Drugiej Wojny Światowej, określonego przez Prezydenta Carter jako “największego żolnierza w historii Ameryki”, kiedy w lipcu 1980 r., ponad 1,000 członków sił zbrojnych z różnymi stopniami, wraz z rodzinami, łzami i oklaskami reagowali podczas uroczystości nadania Podpułkownikowi Matt Urban najwyższe odznaczenie Ameryki “Medal Honoru” za odwagę na polu bitwy ponad wszelkie oczekiwania, i dlatego ponaglamy U.S. Postal Service do wydania upamiętniającego znaczka pocztowego w honorze Matt Urban.

 

Dlatego, Niech będzie ustalone, że powyższe oświadczenia wyrażają zdanie i wolę Kongresu Polonii Amerykańskiej – Wydział na stan Michigan, wyrażone jednogłośnym głosowaniem członków organizacji w czasie rocznego walnego zebrania w Hamtramck, Michigan w dniu 14-go marca, 2015 r.

 

Komitet Rezolucyjny 2015: Anna Bańkowska; Zdzisław Jurek; Barbara Gronet; Waldemar Raczkowski; Helena Żmurkiewicz.