“Radioton” Kongresu Polonii Amerykańskiej

Od lewej: Zofia Sperka, Sebastian Szczepanski, Jolanta Bujny, Jerzy Rozalski, Izabela Szczepanski, Barbara Lemecha.

Tradycyjnie w sobotę najbliższą daty 11 listopada (Święta Niepodległości) zbiórkę funduszy na dalszą swą działalność organizuje michigański wydział Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA).  I także tradycyjnie odbywa się ona podczas porannego programu radiowego „Polskie Rozmaitości” Jerzego Różalskiego.

W tym roku zbiórka ta (zwana „Radiotonem”) odbyła się w sobotę, 10 listopada.

Wszyscy, dla których istnienie KPA jest ważne i potrzebne mieli okazję zadzwonić do studia radiowego i zadeklarować swój datek.

Przy telefonach w studio dyżurowali członkowie zarządu michigańskiego KPA – Barbara Lemecha i Sebastian Szczepański, a także członkini komitetu Funduszu Stypendialnego michigańskiego KPA – Jolanta Bujny oraz wolontariuszki, Izabela Szczepańska i Zofia Sperka.

W tym samym czasie przy telefonach w siedzibie KPA w Hamtramck (tam także można było zadzwonić z deklaracją wpłacenia sumy na działalność KPA) telefony odbierali: dr Zdzisław i dr Gena Jurek oraz Helena Żmurkiewicz.

Nazwiska wszystkich osób, które telefonowały w trakcie zbiórki były wyczytywane na antenie radiowej.

Warto dodać, że podczas programu radiowego sporo miejsca poświęcono omówieniu szerokiej działalności KPA w Michigan.  Wspomniano m.in. o działalności komitetu stypendialnego, odbywających się w biurze Kongresu lekcji języka angielskiego i darmowych konstultacjach oferowanych przez zaprzyjaźnionych z Kongresem prawników, współpracy z innymi polonijnymi organizacjami.  Wspomniano też zaangażowanie Fundacji Charytatywnej KPA w kilka kluczowych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych.  Mówiono również o stronie internetowej KPA (www.pacmi.org) oraz obecności KPA na portalu Facebook.

Wcześniej rozesłano do wszystkich członków KPA specjalne listy przypominające o tegorocznej akcji.  Wiele osób, nie czekając na „Radioton”, wysłało swe datki w załączonej z listem kopercie.  Nazwiska tych osób także zostały odczytane w sobotnim programie.

Zbiórka w sumie przyniosła ponad 8,5 tysiąca dolarów.  Ten finansowy zastrzyk na pewno pomoże w realizacji kolejnych projektów i planów działalności KPA w Michigan.

(“Czas Polski”)