“Polskie getta” to kłamstwo historyczne. Wezwij do jego usunięcia! Apel Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligii przeciw Zniesławieniom

Szanowni Państwo!

“Polskie getto” to oczywisty błąd zarówno historyczny, jak i językowy, kojarzący Polaków ze zbrodniami niemieckimi. “Polskie getta” nigdy nie istniały, ponieważ Polacy nie mieszkali w wydzielonych, odizolowanych częściach miast. To również nie Polacy tworzyli getta dla obywateli innych narodowości czy wyznań, choć i tak właściwym atrybutem w tym przypadku jest narodowość ludności zamieszkującej getto. Spośród wielu portali, które wzywaliśmy do poprawienia tej błędnej i zniesławiającej frazy, kilka pozostało przy swoim stanowisku.

Oto one:
Amerykański portal timesrecordnews.com promuje książki o tematyce Holokaustu. Z artykułu nie dowiemy się o Niemcach.
Brytyjski magazyn unbound.com, opisuje powojenne losy zbrodniarza Auschwitz, Josefa Mengele.
Lokalny amerykańskie media marblehead.wickedlocal.com, relacjonują spotkanie uczniów szkoły w Marblehead z ocalałą z Holokaustu.
Portal francuskiej fundacji artystycznej blouinartinfo.com, przedstawia twórczość inspirowaną losem prześladowanych.

Poniżej publikujemy wzór listu w języku angielskim oraz jego robocze tłumaczenie na język polski. Prosimy użyć w korespondencji wersji w języku angielskim.

Szanowni Państwo!

W artykule na Państwa stronie internetowej po linkiem …………………………….. znalazło się zniesławiające, uderzające w dobre imię Polski i fałszujące historię sformułowanie „Polskie getto” w odniesieniu do żydowskiego getta w okupowanej Polsce.

Podobnie jak podczas II Wojny Światowej nie było „polskich obozów śmierci”, tak też nie było „polskich gett”. Getta, w których niemieccy okupanci przetrzymywali ludność żydowską, organizowane były na ziemiach polskich, gdyż w miejscowościach przedwojennej Rzeczpospolitej znajdowały się największe skupiska ludności żydowskiej w Europie.

Nie istnieje racjonalne uzasadnienie dla używania określenia „polskie getto”. Taki  skrót myślowy jest bardzo mylący,  gdyż ani mieszkańcami, ani twórcami osiedli, jakimi były getta, nie byli przedstawiciele narodowości polskiej. Byli wśród nich co prawda obywatele polscy (narodowości żydowskiej), jednak nie ze względu na polskie obywatelstwo, lecz na żydowską narodowość. Mało tego, Polska jako państwo podczas II Wojny Światowej nie istniała – część jej terytorium zostało  włączone do Rzeszy, a na pozostałym obszarze utworzono tzw. Generalne Gubernatorstwo, twór administracyjny całkowicie podporządkowany III Rzeszy, które nie było samodzielnym bytem politycznym uznawanym na arenie międzynarodowej. Stąd przymiotnik „polski” używany dla określenia gett przeznaczonych dla ludności żydowskiej całkowicie nie ma racji bytu.

Właściwe odniesienie do tworzonych przez Niemców gett żydowskich brzmi następująco:
– Żydowskie getto założone przez Niemców w okupowanej przez Niemców Polsce
– Żydowskie getto założone przez Niemców na okupowanych przez nazistów
– Żydowskie getto w okupowanej przez Niemców Polsce
– Żydowskie getto w okupowanej Polsce

W związku z powyższym przyłączam się do wezwania Polskiej Ligii Przeciw Zniesławieniom do usunięcia wyrażenia „Polish ghetto” ze strony będącej pod Państwa administracją.

Z wyrazami szacunku,
(prosimy podać własne imię i nazwisko)

DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI –timesrecordnews.com

Odbiorca:tedbuss@hotmail.com
Tytuł wiadomości (jeden do wyboru):
A request to remove defamatory content
Historical error in your article
I don’t agree!
Request for correction on your website
Please, delete the error
There was no Polish ghettos in occupied Poland
lub inny, stworzony przez Państwa

Treść wiadomości:Dear Sir,

I do inform you that despite a previous appeal by the Polish League Against Defamation regarding your statement “Polish ghetto”, it apears in the following article: https://www.timesrecordnews.com/story/opinion/2018/06/28/books-give-us-pause-thankful/741945002/. Such phrases are libellous, harmful to the good name of Poland, and historically false.

Just as there were no “Polish death camps” during World War 2, “Polish ghetto” is a misnomer as well. The ghettos in which the German occupiers forcefully detained the Jewish population were set up on Polish territory because the pre-War Poland was Europe’s largest Jewish Diaspora.

There are no reasonable grounds to use the phrase “Polish ghetto”. Even if considered a sort of verbal shortcut, it is very misleading, as neither the population of the ghettos, nor their creators, were of Polish nationality. While we could find some Polish citizens (of Jewish origin) among them, they were confined within the ghetto walls because of their Jewish roots, not because of their citizenship. But that is not all. Poland did not exist as an independent state during World War 2, as some of its territory had been annexed to Germany, and the remaining part came under the so-called General Government, an administrative entity completely subject to the German Reich. Therefore, the adjective “Polish” used with reference to WW2 Jewish ghettos is absolutely unfounded.

The proper reference to the Jewish ghettos set up by Germans therefore is as follows:
– Jewish ghetto set up by Germans in German-occupied Poland
– Jewish ghetto set up by Germans in Nazi-occupied
– Jewish ghetto in German-occupied Poland
– Jewish ghetto in Nazi-occupied Poland

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to remove the defamatory expression “Polish ghetto” from the website under your administration.

Faithfully

DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI – unbound.com

Odbiorca:arifa@unbound.com
Tytuł wiadomości (jeden do wyboru):
A request to remove defamatory content
Historical error in your article
I don’t agree!
Request for correction on your website
Please, delete the error
There was no Polish ghettos in occupied Poland
lub inny, stworzony przez Państwa

Treść wiadomości:Dear Sir of Madam,

I do inform you that despite a previous appeal by the Polish League Against Defamation regarding your statement “Polish ghetto”, it apears in the following article: https://unbound.com/boundless/2018/07/06/jo-glanville-on-josep-mengele/. Such phrases are libellous, harmful to the good name of Poland, and historically false.

Just as there were no “Polish death camps” during World War 2, “Polish ghetto” is a misnomer as well. The ghettos in which the German occupiers forcefully detained the Jewish population were set up on Polish territory because the pre-War Poland was Europe’s largest Jewish Diaspora.

There are no reasonable grounds to use the phrase “Polish ghetto”. Even if considered a sort of verbal shortcut, it is very misleading, as neither the population of the ghettos, nor their creators, were of Polish nationality. While we could find some Polish citizens (of Jewish origin) among them, they were confined within the ghetto walls because of their Jewish roots, not because of their citizenship. But that is not all. Poland did not exist as an independent state during World War 2, as some of its territory had been annexed to Germany, and the remaining part came under the so-called General Government, an administrative entity completely subject to the German Reich. Therefore, the adjective “Polish” used with reference to WW2 Jewish ghettos is absolutely unfounded.

The proper reference to the Jewish ghettos set up by Germans therefore is as follows:
– Jewish ghetto set up by Germans in German-occupied Poland
– Jewish ghetto set up by Germans in Nazi-occupied
– Jewish ghetto in German-occupied Poland
– Jewish ghetto in Nazi-occupied Poland

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to remove the defamatory expression “Polish ghetto” from the website under your administration.

Faithfully

DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI –marblehead.wickedlocal.com

Odbiorca:marblehead@wickedlocal.comcstevens@wickedlocal.com
Tytuł wiadomości (jeden do wyboru):
A request to remove defamatory content
Historical error in your article
I don’t agree!
Request for correction on your website
Please, delete the error
There was no Polish ghettos in occupied Poland
lub inny, stworzony przez Państwa

Treść wiadomości:Dear Sir or Madam,

I do inform you that despite a previous appeal by the Polish League Against Defamation regarding your statement “Polish ghetto”, it apears in the following article: http://marblehead.wickedlocal.com/news/20180619/schindlers-list-survivor-passes-memory-torch-to-marblehead-studentsSuch phrases are libellous, harmful to the good name of Poland, and historically false.

Just as there were no “Polish death camps” during World War 2, “Polish ghetto” is a misnomer as well. The ghettos in which the German occupiers forcefully detained the Jewish population were set up on Polish territory because the pre-War Poland was Europe’s largest Jewish Diaspora.

There are no reasonable grounds to use the phrase “Polish ghetto”. Even if considered a sort of verbal shortcut, it is very misleading, as neither the population of the ghettos, nor their creators, were of Polish nationality. While we could find some Polish citizens (of Jewish origin) among them, they were confined within the ghetto walls because of their Jewish roots, not because of their citizenship. But that is not all. Poland did not exist as an independent state during World War 2, as some of its territory had been annexed to Germany, and the remaining part came under the so-called General Government, an administrative entity completely subject to the German Reich. Therefore, the adjective “Polish” used with reference to WW2 Jewish ghettos is absolutely unfounded.

The proper reference to the Jewish ghettos set up by Germans therefore is as follows:
– Jewish ghetto set up by Germans in German-occupied Poland
– Jewish ghetto set up by Germans in Nazi-occupied
– Jewish ghetto in German-occupied Poland
– Jewish ghetto in Nazi-occupied Poland

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to remove the defamatory expression “Polish ghetto” from the website under your administration.

Faithfully

DO WKLEJENIA DO WIADOMOŚCI –
blouinartinfo.com

Odbiorca:support@artinfo.com; generalinfo@artinfo.com
Tytuł wiadomości (jeden do wyboru):
A request to remove defamatory content
Historical error in your article
I don’t agree!
Request for correction on your website
Please, delete the error
There was no Polish ghettos in occupied Poland
lub inny, stworzony przez Państwa

Treść wiadomości:Dear Sir or Madam,

I do inform you that despite a previous appeal by the Polish League Against Defamation regarding your statement “Polish ghetto”, it apears in the following article: http://www.blouinartinfo.com/news/story/3086367/the-evolution-of-michal-rovnerSuch phrases are libellous, harmful to the good name of Poland, and historically false.

Just as there were no “Polish death camps” during World War 2, “Polish ghetto” is a misnomer as well. The ghettos in which the German occupiers forcefully detained the Jewish population were set up on Polish territory because the pre-War Poland was Europe’s largest Jewish Diaspora.

There are no reasonable grounds to use the phrase “Polish ghetto”. Even if considered a sort of verbal shortcut, it is very misleading, as neither the population of the ghettos, nor their creators, were of Polish nationality. While we could find some Polish citizens (of Jewish origin) among them, they were confined within the ghetto walls because of their Jewish roots, not because of their citizenship. But that is not all. Poland did not exist as an independent state during World War 2, as some of its territory had been annexed to Germany, and the remaining part came under the so-called General Government, an administrative entity completely subject to the German Reich. Therefore, the adjective “Polish” used with reference to WW2 Jewish ghettos is absolutely unfounded.

The proper reference to the Jewish ghettos set up by Germans therefore is as follows:
– Jewish ghetto set up by Germans in German-occupied Poland
– Jewish ghetto set up by Germans in Nazi-occupied
– Jewish ghetto in German-occupied Poland
– Jewish ghetto in Nazi-occupied Poland

I therefore wish to endorse the request by the Polish League Against Defamation and urge you to remove the defamatory expression “Polish ghetto” from the website under your administration.

Faithfully