Petycja o wznowienie ekshumacji w Jedwabnem

http://www.citizengo.org/pl/84089-petycja-do-sejmu-rzeczpospolitej-polskiej