Obwieszczenie w sprawie Wyborów do Sejmu i Senatu RP 2015

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z 17 lipca 2015 r. ws. zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, informuję, że termin głosowania w Polsce wyznaczony został na niedzielę, 25 października 2015 r.

Ze względu na różnicę czasu głosowanie m.in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki przeprowadzone zostanie w sobotę, 24 października 2015 r., w godz. 7:00–21:00.

 

Informuję, że uruchomiony został elektroniczny system rejestracji do spisu wyborców w nadchodzących Wyborach do Sejmu i Senatu RP.
Jest on dostępny na stronie internetowej:
https://ewybory.msz.gov.pl/
Zachęcamy wszystkich do dokonywania samodzielnej rejestracji za pośrednictwem tej strony internetowej. Będzie to dla Państwa najszybszy i najdogodniejszy sposób rejestracji do spisu wyborców.
Wyborcy mogą również dokonać rejestracji w spisie za pośrednictwem: poczty elektronicznej (chicago.wybory@msz.gov.pl), osobiście w siedzibie urzędu, telefonicznie (pod numerem: 312-337-8166 wew. 257, 202 lub 217) oraz faksem (pod numerem: 312-337-7841).
Formularz zgłoszenia, niezbędny do dokonania rejestracji w spisie wyborców osobiście, e-mailowo, telefonicznie lub faksem, można pobrać na stronie internetowej Konsulatu RP w Chicago: www.chicago.msz.gov.pl.
UWAGA: Dla rejestrujących się za pośrednictwem strony internetowej https://ewybory.msz.gov.pl/, formularz ten nie będzie konieczny, gdyż strona internetowa zapewni wszelkie instrukcje wymagane do dokonania rejestracji w spisie wyborców.

 
Warunkami wzięcia udziału w Wyborach Parlamentarnych są:

 

  1. ukończenie 18. roku życia najpóźniej w dniu wyborów,
  2. rejestracja w spisie wyborców,
  3. posiadanie ważnego polskiego paszportu w dniu głosowania.

 

Głosować będą mogły również osoby, które przedstawią zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy w Polsce lub przez konsula.

 

 

W okręgu Konsulatu Generalnego RP w Chicago, głosować będzie można:

 

  1. osobiście – w lokalach obwodowych komisji wyborczych, których listę wraz z adresami publikujemy poniżej; rejestracja do głosowania osobistego będzie możliwa najpóźniej do czwartku, 22 października 2015 r.

 

albo

 

  1. korespondencyjnie – rejestracji do głosowania korespondencyjnego będzie można dokonać najpóźniej do środy, 7 października 2015 r.

 

 

W czwartek, 24 września 2015 r. Konsul Generalny RP w Chicago zorganizowała w siedzibie urzędu briefing prasowy dla wszystkich zainteresowanych mediów polonijnych, poświęcony w całości wyborom do Sejmu i Senatu RP w 2015 r., na którym przekazała informacje na temat nadchodzących Wyborów Parlamentarnych i odpowiedziała na pytania mediów.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE NA TERENIE OKRĘGU KONSULARNEGO KONSULATU GENERALNEGO RP W CHICAGO – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015:
Komisja Nr 173 – do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego

Chicago I, Konsulat Generalny RP

1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

 

Komisja Nr 174 – do głosowania osobistego

Chicago II, Dom Podhalan ZPPA

4808 S. Archer Avenue, Chicago, IL 60632

 

Komisja Nr 175 do głosowania osobistego

Chicago III, Związek Narodowy Polski

6100 N. Cicero Avenue, Chicago, IL 60646

 

Komisja Nr 176 do głosowania osobistego

Chicago IV, Parafia św. Ferdynanda nr 1

3131 N. Mason Avenue, Chicago, IL 60634

 

Komisja Nr 177 – do głosowania osobistego

Chicago V, Parafia św. Ferdynanda nr 2

5900 W. Barry Avenue, Chicago, IL 60634

 

Komisja Nr 178 – do głosowania osobistego

Chicago VI, Parafia św. Konstancji

5856 W. Ainslie Street, Chicago, IL 60630

 

Komisja Nr 179 – do głosowania osobistego

Chicago VII, Bazylika św. Jacka

3636 W. Wolfram Street, Chicago, IL 60618

 

Komisja Nr 180 – do głosowania osobistego

Chicago VIII, Polska Misja Ojców Cystersów pw. Matki Bożej Matki Kościoła

116 Hilton Street, Willow Springs, IL 60480

 

Komisja Nr 181 – do głosowania osobistego

Chicago IX, Polska Katolicka Misja pw. Miłosierdzia Bożego

21W411 Sunset Avenue

Lombard, IL 60148

 

Komisja Nr 182 do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego

Chicago X, Parafia Św. Trójcy

1118 N. Noble Street, Chicago, IL 60642

 

Komisja Nr 183 – do głosowania osobistego

Chicago XI, Parafia Św. Cyryla i Metodego

608 Sobieski Street, Lemont, IL 60439

 

Komisja Nr 184  – do głosowania osobistego

Chicago XII, Polsko–Słowiańska Federalna Unia Kredytowa

1044 Mt. Prospect Plaza, Mt. Prospect, IL 60056

 

Komisja Nr 185  – do głosowania osobistego

Detroit, Polsko-Amerykańskie Centrum Kulturalne

2975 E. Maple Road, Troy, MI 48083

 

 

Kolejne informacje na temat Wyborów Parlamentarnych 2015 publikowane będą sukcesywnie na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Chicago: www.chicago.msz.gov.pl.
Informacje na temat Wyborów Parlamentarnych 2015 dostępne są również na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: http://parlament2015.pkw.gov.pl/.

 

 

Paulina Kapuścińska
Konsul Generalny