MSZA KATYNSKO-SMOLENSKA

Wydział Michigański Kongresu Polonii Amerykańskiej zaprasza na Mszę św. w intencji ofiar sowieckiego ludobójstwa w Katyniu i innych miejscach „nieludzkiej ziemi” oraz ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku HAMTRAMCK, MI − Wydział Michigański Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA MI) i ksiądz Bogdan Miłosz, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Faustyny (14025 E 12 Mile Road, Warren, MI 48088, telefon586−772−2720) i kapelan KPA MI zapraszają w niedzielę, 6 kwietnia 2014 r., o godzinie 6:00 wieczorem, na specjalną Mszę świętą w intencji ofiar sowieckiego ludobójstwa w Katyniu i innych miejscach „nieludzkiej ziemi” oraz ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku.
Do wspólnego udziału we Mszy świętej, zadumy nad polskim losem i modlitwy zapraszamy weteranów i kombatantów armii polskiej i amerykańskiej, antyniemieckiego i antysowieckiego podziemia, Żołnierzy Niezłomnych, księży polonijnych, harcerzy, młodzież szkolną i studencką, wszystkich tych,
którym los Polski i jej historia są bliskie i nieobojętne.