Michigański KPA powitał nowy rok

Członkowie zarządu KPA oraz dyrektorzy krajowi (a także osoby do niedawna pełniący funkcję w zarządzie) podczas świąteczno-noworocznego spotkania w czwartek, 10 stycznia, w restauracji „Krakus” w Hamtramck. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Henrietta Nowakowska, Mary Ellen Tyszka i Helena Żmurkiewicz. Stoją od lewej: Anna Huk-Gleaser, Jerzy Różalski, Anna Bańkowska, Sebastian Szczepański, dr Gena Jurek, dr. Zdzisław Jurek, Władysław Bańkowski i Mariusz Szajnert.

Tradycyjnie w okresie świątecznym członkowie zarządu oraz krajowi dyrektorzy michigańskiego wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) spotykają się na świątecznej uroczystości, aby wspólnie powitać nowy rok, złożyć sobie wzajemnie świąteczno-noworoczne życzenia.

W tym roku spotkanie takie miało miejsce w czwartek, 10 stycznia, w restauracji „Krakus”.  Prezes michigańskiego wydziału KPA, Mariusz Szajnert miał okazję podziękować wszystkim obecnym za 12 ostatnich miesięcy pracy w KPA i życzyć sobie i całemu zarządowi wytrwałości i siły do dalszej pracy na rzecz Polonii w Michigan.

Wszyscy z wielkim apetytem delektowali się także wyjątkowo smacznym obiadem przygotowanym przez restaurację „Krakus”.

Rok 2013 dla michigańskiego KPA to przede wszystkim rok wyborów do władz tej organizacji.

Zgodnie z zamieszczoną informacją na stronie internetowej michigańskiego KPA wybory do zarządu odbędą się podczas zebrania członkowskiego w sobotę, 16 marca, o godzinie 10:00 rano, w sali Domu Związkowego Gminy 122 ZNP w Hamtramck.

Zgodnie z konstytucją KPA (by-laws) pisemne nominacje na stanowiska w zarządzie oraz w radzie dyrektorów (dyrektorzy krajowi i stanowi) muszą wpłynąć do biura KPA nie później niż na miesiąc przed wyborami.  Pisemne nominacje należy adresować do Komitetu Nominacyjnego (Nominations Committee) i wysyłać je na adres: PAC Michigan, 11333 Joseph Campau, Hamtramck, MI 48212.

Nominacja powinna posiadać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz stanowisko, na które jest dana osoba zgłaszana.  Podczas wyborów członkowie KPA wybierać będą: prezesa, wiceprezesa wykonawczego, wiceprezesa ds. amerykańskich, wiceprezesa ds. polskich, skrabnika, sekretarza na zebrania zarządu, sekretarza na zebrania członkowskie, sekretarza korespondencyjnego, krajowych dyrektorów, stanowych dyrektorów oraz komitet rewizyjny.

Kandydat ubiegający się o którąkolwiek z tych pozycji musi być członkiem KPA (indywidualnym lub delegatem organizacji członka KPA) od przynajmniej roku od daty wyborów; musi mieć opłaconą składkę członkowską.  Dodatkowo, aby ubiegać się o stanowisko w zarządzie KPA kandydat musi mieć przynajamniej jedną obecność na członkowskim zebraniu kwartalnym w okresie roku do daty wyborów.

Komitet Nominacyjny zweryfikuje czy zgłoszeni kandydaci spełniają wszystkie warunki, a listę zgłoszonych kandydatów ogłosi podczas zebrania wyborczego, w sobotę, 9 marca.

(“Czas Polski” / 1/16/13)