Merry Christmas / Wesolych Swiat

Nadchodzi czas radowania się cudami Świętej Nocy
i narodzinami Chrystusa, Zbawiciela i Króla!

It’s time to rejoice in the wonders of the Holy Night
and in the birth of Christ, our Savior and King!

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego i Pomyślnego Nowego Roku 2013 dla wszystkich naszych czlonkow

Merry Christmas and Joyous, Prosperous and Happy New Year of 2013! to all our member

ZARZĄD MICHIGAŃSKIEGO WYDZIAŁU KONGRESU POLONII AMERYKAŃSKIEJ

EXECUTIVE BOARD of the MICHIGAN DIVISION of the POLISH AMERICAN CONGRESS