KPA w uznaniu polonijnych nauczycieli

img_1800a

W sobotę, 19 października, w siedzibie michigańskiego wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) w Hamtramck, odbyło się spotkanie polonijnych nauczycieli pracujących w lokalnych szkołach języka polskiego działających na terenie stanu Michigan.  Podczas spotkania prezeska KPA, Anna Bańkowska, złożyła życzenia wszystkim nauczycielom dalszej owocnej pracy.  Przypomniała także słowa prezydenta RP, Andrzeja Dudy, który w liście do nauczycieli polonijnych pisze m.in.: „Praca nauczyciela w polskiej szkole za granicą  jest szczególną  misją i wyzwaniem.  Oprócz głębokiej wiedzy i wszechstronnych umiejętności wymaga pełnego zaangażowania w kształtowanie charakteru i ducha nowego pokolenia, często urodzonego i wychowanego poza Polską. Niesie wiele wyrzeczeń, wymaga poświęcenia.  Za patriotyczną postawę służby ojczystemu krajowi i Rodakom należą się Państwu słowa najwyższego uznania i wdzięczności.”  Każdy z nauczycieli otrzymał specjalny Dyplom Uznania, a po części oficjalnej zaproszono wszystkich obecnych na smaczny obiad.  Spotkania było okazją także do omówienia zagadnień związanych z odbywającym się co dwa lata polonijnym Konkursem Języka Polskiego (najblższa edycja konkursu odbędzie się w pierwszej połowie przyszłego roku).