Komunikat – DARMOWE BADANIA

Kongres Polonii Amerykańskiej wydział na stan Michigan powiadamia, że w sobotę, 25 października, 2014 roku, będą przeprowadzone badania ciśnienia krwi, poziomu cholesterolu i cukru.  Testy będą przeprowadzone przez Detroit Medical Center w godzinach 10:00  rano – 1:00 po południu w siedzibie KPA w Hamtramck przy ulicy 11333  Jos. Campau.  Dobrowolne opłaty na pokrycie kosztów będą akceptowane.  Po dalsze informacje prosimy dzwonić do Kongresu na numer telefonu: 313-365-9400.