DYŻUR KONSULARNY W HAMTRAMCK

Konsulat Generalny RP w Chicago organizuje dyżur konsularny w Hamtramck w

dniach 17–18 listopada w Piast Institute: 11633 Joseph Campau Street Hamtramck,

MI 48212

Na dyżur obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne.

Zapisy będą prowadzone w dniach: 7 i 8 listopada lub do wyczerpania miejsc. W

celu dokonania zapisu na dyżur, prosimy dzwonić do naszego Urzędu w wyżej

wymienione dni pod numer telefon: 312 337 8166, wew. 1 w godz. 11.00-14.00

(czasu Detroit).

Podczas dyżuru będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dokumentu

paszportowego.

Przed wykonaniem telefonu w sprawie rezerwacji terminu wizyty paszportowej

należy:

• przygotować dane osobowe (imię nazwisko, numer PESEL lub w przypadku

braku numeru PESEL data i miejsce urodzenia),

• przygotować dane kontaktowe – numer telefonu,

• przygotować dane dotychczas posiadanego polskiego paszportu lub

dowodu osobistego;

• upewnić się, że:

1. w przypadku zawarcia związku małżeńskiego w USA,

dokonano transkrypcji (rejestracji) amerykańskiego aktu małżeństwa w

Polsce. Dopiero po uzyskaniu odpisu polskiego aktu małżeństwa z

informacją o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa można

wystąpić o wydanie paszportu na to nazwisko.

2. w przypadku urodzenia dziecka w USA, dokonano transkrypcji

(rejestracji) amerykańskiego aktu urodzenia w Polsce. Dopiero po

uzyskaniu odpisu polskiego aktu urodzenia można wystąpić o paszport dla

danej osoby.

UWAGA: W przypadku osób dorosłych, które nigdy nie posiadały polskiego paszportu, bądź

posiadają nieważny od kilku/kilkunastu/kilkudziesięciu lat polski paszport (bez numeru PESEL) i

nie posiadają ważnego polskiego dowodu osobistego, należy zweryfikować czy konieczne jest

przeprowadzanie procedury potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. W tym celu

należy wysłać e-mail na adres Wydziału Ruchu Osobowego: chicago.passportvisa@

msz.gov.pl z podaniem danych osobowych i paszportowych wymienionych poniżej.

Informacje na temat wymaganych dokumentów do złożenia wniosku o paszport znajdą

Państwo na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w

Chicago: https://www.gov.pl/web/usa/sprawy-paszportowe-informacje-ogolneDYŻ