DMC HEALTH SCREENING – BADANIA ZDROWOTNE DMC W KONGRESIE

Thanks to Dr. Gena Jurek and Dr. Zdzislaw Jurek, Detroit Medical Center annual Health Screening for the Polish community will take place at the Polish American Congress, Michigan Division office (11333 Joseph Campau, Hamtramck, MI 48212) again this year on Saturday, October 26th between 10 am and 1 pm. The health screening provides many individuals an opportunity to have tests they might not be able to afford and/or to identify potential health risks.

 

Dzięki doktor Genie Jurek and doktorowi Zdzisławowi Jurkowi po raz kolejny w tym roku w biurze Wydziału Michigańskiego Kongresu Polonii Amerykańskiej (11333 Joseph Campau, Hamtramck, MI 48212) odbędą się ogólne badania zdrowotne w sobotę 26 października w godzinach 10 rano – 1 po południu. Te badania umożliwiają wielu osobom bezpłatne wykonanie podstawowych testów medycznych, które pomagają zidentyfikować podstawowe zagrożenia dla zdrowia.