DYŻUR PRAWNICZY

Mecenas Michael Lacey będzie udzielać bezpłatnych porad prawnych w sobotę, 25 stycznia w godzinach 10 am – 12:00 pm w biurze wydziału michigańskiego Kongresu Polonii Amerykańskiej w Hamtramck (przy 11333 Joseph Campau).  Szczegóły pod numerem telefonu 313-365-9400.

Spotkanie z dr. Ewa Kurek

W sobotę, 26 października o godzinie 4 po południu w siedzibie Michigańskiego Wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej w Hamtramck (11333 Joseph Campau) odbędzie się spotkanie z historykiem, doktor Ewą Kurek. Tematem spotkania będzie współczesna polska polityka historyczna i Żołnierze Niezłomni walczący o Polskę w okupowanej przez komunistów Ojczyźnie. 

 

Ewa Kurek – doktor historii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od ponad dwudziestu lat zajmuje się badaniem stosunków polsko-żydowskich; jest reżyserem pięciu filmów dokumentalnych oraz autorką wielu artykułów i siedmiu książek poświęconych drugiej wojnie światowej. Książki Ewy Kurek zostały przetłumaczone na język angielski i wydane w USA. Jest autorką wielu książek min. “Ucieczka z zesłania” (1985), “Gdy klasztor znaczył życie” (1992), “Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie…” (1992), “Zaporczycy 1943-1949″ (1995), “Your life is worth mine” (1997), “Dzieci żydowskie w klasztorach” (2000), “Zaporczycy w fotografii 1944-1963″ (2001).
Wyniki swych badań nad problemem stosunków polsko-żydowskich Ewa Kurek prezentowała na międzynarodowych kongresach naukowych oraz podczas wykładów, między innymi w Yad Vashem, Jerozolima (1988), Princeton University, USA (1993), Columbia University, USA (2007). Wstęp do książki Ewy Kurek „Dzieci żydowskie w klasztorach” napisał Prof. Jan Karski, odznaczony pośmiertnie najwyższym odznaczeniem Stanów Zjednoczonych za zasługi w ratowaniu polskich Żydów. W 2008 opublikowała “Poza granicą solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945”.

 

Michigan Polish Day at the Capitol

Polish Day Capitol 2013_web

DZIEŃ NAUCZYCIELA

Polish American Congress – Michigan Division
cordially invites you, your family and friends to
Dzień Nauczyciela
Honoring Teachers in Polish Schools
Sunday, September 29, 2013
Reception – 2:00 pm (cash bar), Dinner – 2:30 pm
American Polish Cultural Center
2975 E. Maple Rd., Troy MI 48083
$35.00 per person
$20.00 students (under 12 years)
RSVP by September 23
To reserve your ticket, call Polish American Congress at (313) 365-9400.

 

PAC Michigan Quarterly General Membership Meeting

The quarterly general membership meeting of the Polish American Congress Michigan Divison will take place on Saturday, June 15, at 10:00 am at the PAC-MI headquarters in Hamtramck (11333 Joseph Campau).

Planning for College Seminar

PAC Michigan Quarterly General Membership Meeting

PAC Michigan Quarterly General Membership Meeting will be held Saturday, December 8, at 10:00 am. Location: PAC-MI headquarters (11333 Joseph Campau, Hamtramck, MI).

 

Zaprzysiężenie władz michigańskiego wydziału KPA

W sobotę, 4 kwietnia, w Amerykańsko-Polskim Centrum Kulturalnym w Troy odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowowybranych władz michigańskiego wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA). W programie znalazł się także niezwykle interesujący wykład członkini amerykańskiej Izby Reprezentantów, pani Marcy Kaptur (w Izbie reprezentuje 9. dystrykt stanu Ohio) oraz wręczenie nagród wybitnym Polonusom i organizacjom polonijnym.

Marcy Kaptur, obecnie najdłużej piastująca funkcję reprezentanta kobieta, w swoim wystąpieniu mówiła o braku Polonii w świecie polityki Stanów Zjednoczonych. Uczuliła KPA, aby organizacja ta wzięła na siebie zadanie wyszukiwania i promowania osób, które mają takie predyspozycje i chęć działania tak na polu lokalnym, stanowym czy federalnym.
Pani Kaptur poprowadziła także część zaprzysiężenia stanowych władz KPA. Przysięgę złożyli członkowie zarządu oraz dyrektorzy krajowi i stanowi oraz komisja rewizyjna KPA.

Tradycyjnie już podczas uroczystości zaprzysiężenia wręczane są nagrody honorujące wybitne indywidualności naszej lokalnej społeczności polonijnej. Tym razem nagrody trafiły do kardynała Adama Maidy i członka amerykańskiej Izby Reprezentantów Johna Dingella. Uhonorowano także obchodzące w przyszłym roku rocznicę 125-lecia Zakłady Naukowe w Orchard Lake oraz kościół św. Floriana w Hamtramck z okazji 100. jubileuszu.

Adam Maida, od 1994 roku kardynał, pochodzi z rodziny polskich emigrantów. 5 stycznia bieżącego roku przeszedł na emeryturę ustępując z kierowania archidiecezją Detroit. W jego imieniu nagrodę przyjął ks. prałat Charles Kosanke, rektor Seminarium świętych Cyryla i Metodego.
John Dingell to z kolei amerykański polityk polskiego pochodzenia. Obejmuje najdłuższą kadencję mandatu w Izbie Reprezentantów (od 1955 roku). W jego imieniu nagrodę odebrał Ryan Warder z biura Johna Dingella.
Zakłady Naukowe w Orchard Lake w przyszłym roku obchodzić będą 125-lecie swego istnienia, jednakże w tym roku ta instytucja także pamięta o innej ważnej rocznicy -100-leciu przeniesienia Zakładów Naukowych z Detroit do Orchard Lake. Nagrodę odebrał kanclerz Zakładów, ks. Timothy Whalen.

100-lecie istnienia obchodzi w tym roku kościół św. Floriana w Hamtramck. Honorując tą prężnie działającą parafię warto nadmienić, że kościół od ponad 20 lat znajduje się na liście historycznych obiektów Stanów Zjednoczonych, a w 1969 roku gościł tam, jeszcze jako kardynał, Karol Wojtyła.

Prowadząca całą sobotnią uroczystość, Annette Raczkowski odczytała na zakończenie list przesłany od krajowego prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej – Franka Spuli, w którym składa serdeczne gratulacje nowemu zarządowi michigańskiego wydziału KPA i życzy sukcesów w pracy na rzecz społeczności polonijnej w Michigan.